Poznawanie zawodów poprzez zabawę czyli Turniej zawodowy dla uczniów szkół podstawowych

Doradcy zawodowi Ośrodka Doradztwa Zawodowego wspólnie z liderem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjnego-zawodowego Publicznego Gimnazjum nr 5 w Łodzi zorganizowali turniej zawodowy, do udziału zaprosili uczniów VI klas szkół podstawowych. Z zaproszenia skorzystały:  Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 70, Szkoła Podstawowa nr 160, Szkoła Podstawowa nr 173, które wystawiły 4-osobowe drużyny, a kibicowali im koleżanki i koledzy z klasy. Uczestnicy konkursu wykonywali zadania konkursowe, składające się z dziewięciu konkurencji turniejowych o zróżnicowanej skali trudności. Dodatkowe punkty można drużyny mogły uzyskać za dopingowanie publiczności. Kreatywność kibiców, ich nietuzinkowość, zaangażowanie w przygotowanie okrzyków, haseł, rymowanek na tablicach i transparentach przeszła najśmielsze oczekiwania.

Poprzez zabawę uczniowie pozyskali dużo informacji o zawodach, jednocześnie kształtowali kompetencje społeczne, takie jak współdziałanie w zespole, kreatywność, komunikatywność czy praca pod presją czasu. Kształtują  umiejętności miękkie oczekiwane przez pracodawców, a co za tym idzie przygotowują się do funkcjonowania w życiu dorosłym - osobistym, społecznym i zawodowym. 

 Cały artykuł o Turnieju w załączniku

Załączniki: