Ogólnopolska Konferencja „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy”

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. odbyła się w Łodzi, IV Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy”,  zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz magazyn EduFakty – Uczę Nowocześnie. Uczestnicy konferencji dyskutowali między innymi o osiąganiu kwalifikacji w trybie formalnym i pozaformalnym, o możliwościach rozwoju kompetencji zawodowych. Wśród omawianych tematów znalazły się także zagadnienia dotyczące: egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (panel ekspertów), pracy z uczniem zdolnym, grupowego rozwiązywania problemów, metod uczenia się w systemie modułowym, organizacji uczenia się z wykorzystaniem metod stymulujących aktywność uczących się.

Kolejny ważny temat omawiany podczas konferencji, dotyczył edukacji przedzawodowej, badań predyspozycji zawodowych oraz doradztwa zawodowego jako elementu systemu edukacji prezentowany był przez Małgorzatę Sienną i Dorotę Świt
z Ośrodka Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

O oczekiwaniach pracodawców wobec pracowników – absolwentów szkół zawodowych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych dyskutowali eksperci specjaliści ds. rynku pracy, eksperci przedsiębiorczości, a także przedstawiciele wyższych uczelni oraz dużych i średnich przedsiębiorstw.