Projekt "No aim no gain"

Projekt ma na celu prowadzenie szkoleń, coaching dla doradców oraz opracowanie i pilotażowe wdrożenie internetowej platformy i coaching dla celów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodych ludzi w wieku 17-19 lat.

W rezultacie powstanie platforma internetowa, do której powstanie publikacja/przewodnik w trzech językach.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 30 doradców zawodowych (10 w Bułgarii, 10 we Francji i 10 w Polsce). Każdy z doradców poprowadzi coaching z uczniami z wykorzystaniem platformy (łącznie trening dla 135 młodych ludzi (45 w Bułgarii, 45 we Francji i 45 w Polsce).

Spotkanie parnterskie odbyło się w lutym 2015r. , na którym zostały omówione następujące zagadnienia:

- rozpoznanie potencjału parnterów;

- dopracowanie koncepcji, metodologii i wdrożenia coachingu;

- doprecyzowanie struktury programu;  

- wdrożenie kolejnych etapów projektu do realizacji.

 

Wizyta partnerów w Łodzi - zwiedzanie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształenia Praktycznego.

 

 

 

 

Wizyta parnterów w Łodzi - intensywne prace nad opracowywaniem metodologii i kolejnych  etapów realizacji projektów.

 

 

 

 

 

 

 

Wizyty parnerów w Łodzi - "chwila odechu" po owocnych dyskusjach.

 

 

 

 

 

 

Szkolenie doradców zawodowych w zakresie wykorzystywania technik coachingowych - I moduł.